EVA – Ekonomická vzdělávací alternativa

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

J. A. Komenský 

Od září 2019 otevíráme nový program EVA (Ekonomická vzdělávací alternativa), který je založen na oboru Ekonomické lyceum.

EVA – začínáme 

Cílem otevření programu EVA (Ekonomická vzdělávací alternativa) je rozšířit studijní nabídku naší školy. Každý člověk je jiný, a proto chceme nabídnout více vzdělávacích programů. Budeme tak mít 2 programy oboru ekonomické lyceum a 1 program oboru obchodní akademie. Každý z těchto programů volí jiné přístupy, metody, objem či hloubku učiva. Každý z nich je tedy vhodný pro jiný typ studentů.

Pro koho EVA

Program je vhodný pro studenty, kteří by přivítali výuku v souvislostech, s rozsáhlým využíváním informačních zdrojů a vlastním objevováním.

Naše východiska

1. Učitel v roli průvodce informacemi

 • v hodinách, které jsou organizovány blokově, pracujeme se širokým spektrem zdrojů
 • více práce ve skupinách, více „objevování“, využívání vzájemného učení
 • větší pozornost formování měkkých dovedností, potřebných pro vzájemnou komunikaci
 • větší důraz na metody zpracování informací a kritické myšlení než na objem vědomostí

2. Učíme v souvislostech

 • část výuky je organizována do bloků, např. Člověk v ekonomice
 • obsah, který je vyučován v ostatních předmětech a blocích, je dále propojován v bloku Člověk hledá souvislosti

3. Posílení vlastní zodpovědnosti žáka za výsledky učení

 • student si vytváří vlastní portfolio svých výsledků učení
 • zadávání různě obtížných prací, kde má student možnost si je částečně volit
 • student si volí, ve které oblasti chce získat vyšší kvalifikaci a absolvovat jednu z maturitních zkoušek (informatika, účetnictví, cizí jazyk)
 • cílené vyhledání silných stránek studenta, díky nimž může jednotlivec být úspěšný

4. Využívání formativního hodnocení

 • posílení žákovských portfolií
 • posílení ústního hodnocení a sebehodnocení

Náš pohled na vzdělání

Absolvent programu EVA je:

 • autonomní
 • týmový, spolupracující
 • komunikativní
 • má rozvinuté kritické myšlení
 • pracuje s informacemi
 • podnikavý a kreativní
 • aktivní občan

Proč chci učit v programu EVA?

Otevření vzdělávací alternativy je pro mě radostná příležitost. Čekala jsem na ni od dob svých vlastních studií, kdy jsem si velmi bolestně uvědomovala limity tehdejšího systému. Současným studentům proto moc přeju možnost vybrat si cestu, která je vzděláváním provede efektivně – podle jejich studijních potřeba jejich preferovaného studijního cíle. A jsem vděčná, že ke svobodě výběru můžu přispět i já.

Veronika Mátlová, učitelka OA Heroldovy sady

Naše motto

„Otevíráme brány do života“

Přijďte se o programu dozvědět více na dny otevřených dveří.