Školní poradenský tým

Výchovná poradkyně

Mgr. Barbora Terreros
e-mail: terreros@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: úterý, středa, čtvrtek

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodičkou prevence a se školní psycholožkou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Školní psycholožka

Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová
místnost č. 102
tel.: 775 659 137
e-mail: tenklova@heroldovysady.cz
konzultace: každé úterý a středa po domluvě

Metodička prevence

Mgr. Veronika Mátlová
e-mail: matlova@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: úterý, čtvrtek, pátek

Externí psycholožka

Mgr. et Mgr. Eva Krchová
Pedagogicko-psychologická poradna
Jabloňová 30, Praha 10 – Zahradní město
tel.: 778 520 567
e-mail: ppp10@ppp10.eu
www.ppp10.eu

Externí psycholožka bude mít každý měsíc ve škole konzultační hodiny, podrobnosti naleznete vždy v Aktualitách.