Historie a současnost


Kam dál?

Historie

Škola byla založena v roce 1965 a od následujícího roku sídlí v dnešní budově v Heroldových sadech, tehdejších sadech Naděždy Krupské. První ředitel, doc. PhDr. Jiří Lukš, CSc., vtiskl škole srdečnou tvůrčí atmosféru s kvalifikovaným a stabilním sborem,...
Prohlédnout si článek

Fakultní cvičná škola

Fakultní cvičná škola Fakulty Financí a účetnictví VŠE Praha je čestné označení, které uděluje děkan Fakulty financí a účetnictví vybraným obchodním akademiím, se kterými fakulta dlouhodoběji spolupracuje zejména při zajišťování pedagogických praxí pro studenty fakulty. Právo užívat označení...
Prohlédnout si článek

Projekty

Od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020 je Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, realizátorem projektu „Společně si rozumíme OAHS” s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001220, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality...
Prohlédnout si článek

Street Law

Naše škola spolupracuje s programem Street Law Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Prohlédnout si článek

Kudykampus

OA Heroldovy sady je partnerem programu KUDYKAMPUS. Platformy, která sdružuje profesionály z praxe, kteří studentům nabízejí možnost zúčastnit se ministáží ve firmách a zažít tak přímý kontakt s praxí. Studenti mají možnost zvolit si inspirátora z mnoha oborů, setkat se...
Prohlédnout si článek