Historie a současnost


Kam dál?

Historie

Škola byla založena v roce 1965 a od následujícího roku sídlí v dnešní budově v Heroldových sadech, tehdejších sadech Naděždy Krupské. První ředitel, doc. PhDr. Jiří Lukš, CSc., vtiskl škole srdečnou tvůrčí atmosféru s kvalifikovaným a stabilním sborem,...
Prohlédnout si článek

Fakultní cvičná škola

Fakultní cvičná škola Fakulty Financí a účetnictví VŠE Praha je čestné označení, které uděluje děkan Fakulty financí a účetnictví vybraným obchodním akademiím, se kterými fakulta dlouhodoběji spolupracuje zejména při zajišťování pedagogických praxí pro studenty fakulty. Právo užívat označení...
Prohlédnout si článek