Projekty

Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 je Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, realizátorem projektu „Společně si rozumíme OAHS” s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001220, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 1 083 592 Kč.

___________________________________________________________________________________________

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_042 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Realizace: od 1. ledna 2018 do 31. 12. 2019

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, zapojení odborníka do výuky a školní psycholog.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/ 0007954

Celková výše prostředků z EU a státního rozpočtu 1.065.600 Kč