Osaka

Dříve OSAKA, občanské sdružení, dnes OSAKA, zapsaný spolek, vznikla ke dni 20. prosince 2004.

Je to dobrovolná, nevládní a nezisková organizace, jejímž účelem je kulturní, informační, osvětová a zájezdová činnost.

Hlavní činnost vystihují první písmena názvu: Osvětové, Společenské A Kulturní činnosti řada dalších aktivit. Některé činnosti se opakují každým rokem – maturitní ples, exkurze do automobilek, exkurze do ČNB, adventní zahraniční zájezd, zájezd do Terezína, do památníku Vojna u Příbrami. Jiné jsou nepravidelné – besedy, výlety, volby do Školské rady, prodej studijních materiálů.

Spolek řídí ředitel a jeho zástupce, kteří jsou voleni členskou schůzí.