Osaka

Zapsaný spolek vznikl v roce 2004 jako studentské sdružení. Po změně legislativy bylo sdružení v listopadu 2015 zaregistrováno jako zapsaný spolek v obchodním rejstříku. V čele spolku je ředitel a jeho zástupce. Pracuje zde oddělení administrativy, účtárny a marketingu.

Studenti si na členské schůzi volí své zástupce a dobrovolně se rozdělí do oddělení. Písmena názvu znamenají jeho zaměření – osvětové, společenské kulturní řadu dalších aktivit s tím souvisejících, a to vše pro žáky naší školy. Některé akce jsou předem určeny, konkrétně je to příprava a organizace maturitního plesu a imatrikulace 1. ročníku, včetně organizace afterparty. Mezi stálé akce patří zajištění exkurzí do ČNB, TMMCZ, návštěva u soudu a vánoční zájezd do Lipska. Dále také příprava a organizace programového dne pro školu a vánoční jarmark pořádaný společně s ostatními studentskými firmami.

Studenti zprostředkovávají besedy s podnikateli a zajišťují další mimoškolní akce v době písemných nebo ústních maturitních zkoušek podle vlastního návrhu. A nakonec si studenti vyzkouší i splnění některých podnikatelských povinností, jako je registrace údajů v obchodním rejstříku, vytváření písemností s tím spojených, vedení reálného účetnictví, podání daňového přiznání a nakonec i postup ukončení členství a výmaz údajů v rejstříku. 

Mgr. Yvetta Frydryšková