Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

10. 10. 2018

Studium v zahraničí (3. a 4. r.)

Informace pro 3. a 4. ročníky – máte zájem o studium na univerzitách v zahraničí? Přijďte se podívat na veletrh Go Global v Praze 20. 10. 2018, odkaz zde
Prohlédnout si článek
10. 10. 2018

Stipendijní program v USA (1. a 2. r.)

Nabízíme našim studentům 1. a 2. ročníku Future Leaders Exchange Program – roční stipendijní program v USA. Připomínáme možnost on-line přihlášení do 31. 10. 2018 na stránkách ais.americancouncils.org/flex. Pro zájemce přidáváme informace v češtině...
Prohlédnout si článek
20. 9. 2018

Adventní zájezd do Pirny a Drážďan

Vážení studenti, zveme Vás na adventní zájezd do Pirny a Drážďan, který se uskuteční 21. prosince 2018. Podrobné informace najdete v přihlášce. Přihlášky najdete ve složce N:/Třída/Pirna_Drážďany. Termín odevzdání přihlášek je do 25. 10. 2018 v kabinetě...
Prohlédnout si článek
3. 10. 2018

Pro studenty od školní psycholožky

V přiloženém dokumentu najdete program pro žáky na podzim 2018 – téma Tréma a strachy? – Zvládneme je taky!
Prohlédnout si článek
10. 10. 2018

Záloha na lyžařský kurz

Informace o platbě zálohy na lyžařský kurz naleznete v přiloženém dokumentu.
Prohlédnout si článek
10. 10. 2018

Záloha na zájezd do Chorvatska

Účastníci zájezdu do Chorvatska v termínu 21. 6. až 30. 6. 2019 zašlou do 21. 10. 2018 částku 4.000 Kč na účet školy č. 7392600217/0100, variabilní symbol (viz údaje na intranetu), konstantní symbol 0308, specifický symbol 57, do poznámky...
Prohlédnout si článek

Zobrazit všechny aktuality