Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

10. 6. 2019

Poděkování za koláčkové dny

Letošní koláčkové dny organizovala 3DO a pro Domov seniorů Sue Ryder v Michelské ulici na Praze 4 získala 6.503 Kč. Tento domov jsme podpořili již podruhé a věříme, že se nám to podaří i v příštím školním roce.
Prohlédnout si článek
3. 6. 2019

Pro strávníky

Žádáme všechny strávníky, aby z bezpečnostních důvodů chodili až do odvolání do školní jídelny pouze hlavním vchodem z ulice Kodaňská. Děkujeme za pochopení. 
Prohlédnout si článek