Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

20. 9. 2018

Adventní zájezd do Pirny a Drážďan

Vážení studenti, zveme Vás na adventní zájezd do Pirny a Drážďan, který se uskuteční 21. prosince 2018. Podrobné informace najdete v přihlášce. Přihlášky najdete ve složce N:/Třída/Pirna_Drážďany. Termín odevzdání přihlášek je do 25. 10. 2018 v kabinetě...
Prohlédnout si článek
20. 9. 2018

Nové rozvrhy

Od pondělí 24. září platí nové mírně poupravené rozvrhy. Pečlivě je na našem webu nastudujte. 
Prohlédnout si článek
14. 9. 2018

Přípravný kurz z matematiky

Informace o platbě za přípravný kurz z matematiky. Cena kurzu: 2.100 Kč, číslo účtu: 7392600217/0100, variabilní symbol: čtyřmístné číslo studenta (ISIC), specifický symbol: 37.
Prohlédnout si článek
17. 9. 2018

Druhé kolo voleb do školské rady

Kvůli malé účasti voličů (15,07 %) z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků ve volbách do školské rady ve dnech 14. až 15. 9. 2018 vyhlašuje jmenovaný přípravný výbor druhý termín voleb členů školské rady při Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy...
Prohlédnout si článek
17. 9. 2018

Výsledky voleb do školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci: hlasovalo 69 voličů z celkového počtu 458 voličů, tj. 15,07 %. Žádný kandidát nebyl zvolen z důvodu malé účasti voličů. Volby se budou opakovat. 

Pedagogičtí pracovníci: hlasovalo 24 voličů z celkového počtu...
Prohlédnout si článek