Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

4. 12. 2018

Doplatek lyžařských zájezdů

V přiloženém souboru naleznete informace o doplatcích lyžařských zájezdů.
Prohlédnout si článek
16. 11. 2018

Přípravné kurzy k přijímačkám

Podrobnější informace k přípravným kurzům z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu naleznete na stránce Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
Prohlédnout si článek