Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

17. 9. 2021

Volby do Školské rady

Odkaz na volby do Školské rady: www.heroldovysady.cz/volby
Prohlédnout si článek
17. 9. 2021

Přesun schůzky výboru SRPOA

Schůzka výboru SRPOA při Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1, se neuskuteční v úterý 21. 9. 2021, jak bylo plánováno. Schůzka proběhne v říjnu online formou. Všichni členové obdrží budou od předsedkyně SRPOA včas o termínu informováni.

Prohlédnout si článek
15. 9. 2021

Kandidáti do Školské rady

Kandidáti z řad pedagogických pracovníků: 
Ing. Petr Klínský, Mgr. Jan Hůla

Kandidáti za zletilé a nezletilé studenty:
Kamila Kapustová (3A), Lucie Kašparová (3A), David Martinec (3C), Natálie Zalužanská (3C)

Prohlédnout si článek
7. 9. 2021

Školní občerstvení

Školní občerstvení (bufet) máme v plánu při příznivé epidemiologické situaci otevřít od 20. září. 
Prohlédnout si článek
19. 8. 2021

Volby do Školské rady

Přípravný výbor vyhlašuje termín voleb členů Školské rady při Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1, a to od 20. 9. 2021 do 22. 9. 2021. Volíme 2 členy z řad zákonných zástupců za nezletilé žáky a z řad zletilých žáků, za nezletilé žáky...
Prohlédnout si článek
6. 9. 2021

Přihláška do KMD

Zájemci si mohou stáhnout a vyplnit přihlášku do Klubu mladého diváka. Přihlášky odevzdávejte V. Pavlíčkovi.
Prohlédnout si článek