Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

18. 6. 2018

Zájezd do Chorvatska

Informace k zájezdu do Chorvatska ve dnech 22. 6. až 1. 7. 2018: odjezd 22. 6. 2018 v 15:00 hodin od budovy školy, sraz: 14:30 hodin, příjezd 1. 7. 2018 ke škole v dopoledních hodinách. Podrobné informace viz přiložený dokument.
Prohlédnout si článek
14. 6. 2018

Volby do školské rady

Volby do školské rady proběhnou ve dnech 14. a 15. září 2018. Žádáme o zaslání nominací kandidátů do 25. června. V přiloženém soubory najdete pokyny k volbám a informaci o zřízení přípravného výboru.
Prohlédnout si článek