Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

21. 1. 2020

Divadelní představení nejen pro rodiče

Divadelní spolek Herold Vás zve na představení hry Studujeme za školou ve dnech 11. 2., 12. 2. nebo 18. 2., vždy od 19:00 hodin. Případné zájemce prosíme o zapsání do sdílené tabulky.

Těšíme se na Vás!

Spolek Herold

Prohlédnout si článek
30. 11. 2019

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Úterní přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2020 již byly naplněny (přihlášení zájemci provedli platbu do 15. prosince). 

V přiloženém souboru naleznete podrobné informace o nových pondělních přípravných kurzech na přijímací zkoušky 2020. 

V případě zájmu o přípravné kurzy...
Prohlédnout si článek