Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

23. 11. 2022

Doplatek lyžařského kurzu Itálie

Doplatek lyžařského kurzu Itálie Passo Tonale 12. až 18. 2. 2023 ve výši 9.820 Kč uhraďte do 15. 12. 2022 na č. ú. 7392600217/0100 (Komerční banka), variabilní symbol: číslo pod fotkou na kartě ISIC, konstantní symbol: 0308, specifický symbol: 65, poznámka:...
Prohlédnout si článek
22. 11. 2022

Den otevřených dveří 6. 12.

Srdečně Vás zveme na první den otevřených dveří, který se uskuteční 6. 12. 2022 od 17:00 do 19:00 h. Uvidíte krátkou prezentaci, která Vám přiblíží naši školu, můžete navštívit jednotlivé učebny, ve kterých budeme prezentovat vybrané předměty (například jazyky, účetnictví a účetní...
Prohlédnout si článek
7. 11. 2022

Finanční úlevy ve školství

Na této stránce najdete veškeré informace o finančních úlevách pro rodiče, kteří si nemohou dovolit platit školní a mimoškolní aktivity svých dětí (fond solidarity). 

Prohlédnout si článek