Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

16. 6. 2020

Přijatí uchazeči – rozřazovací test

Prosíme přijaté uchazeče, aby nejpozději v den odevzdání zápisového lístku vyplnili online rozřazovací test z anglického jazyka. Na vypracování testu si vyhraďte 60 minut. Pracujte prosím samostatně, výsledek testu slouží jako pomocné kritérium při rozřazení do skupin podle...
Prohlédnout si článek
25. 6. 2020

Opravné a doklasifikační zkoušky

V přiloženém dokumentu naleznete přehled opravných a doklasifikačních zkoušek na srpen 2020.
Prohlédnout si článek
25. 6. 2020

1. ročníky 2020/2021

Důležité informace pro žáky 1. ročníku školního roku 2020/2021 naleznete na stránce 1. ročníky 2020/2021
Prohlédnout si článek
23. 6. 2020

Úřední hodiny sekretariátu

Úřední hodiny sekretariátu po dobu letních prázdnin jsou v pracovních dnech denně od 8 h do 13 h. Děkujeme za pochopení.

Prohlédnout si článek
16. 6. 2020

Přijatým uchazečům

Vzhledem k časové náročnosti přijímacího řízení prosíme zákonné zástupce těch uchazečů, kteří jsou přijati na jinou střední školu a definitivně vědí, že ke studiu na naši školu nenastoupí, aby byli tak laskavi a tuto skutečnost oznámili elektronicky na adresu...
Prohlédnout si článek
16. 6. 2020

Nepřijatým uchazečům

Nepřijatí uchazeči mohou v případě přetrvávajícího zájmu o studium na naší škole vyplnit žádost o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole (odvolání).
Prohlédnout si článek

Zobrazit všechny aktuality