Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

4. 10. 2021

Informace o karanténě

Délka stanovené karantény v případě zjištěného rizikového kontaktu s covid-19 pozitivní osobou ve škole/školském zařízení (dokument od Hygienické stanice hlavního města Prahy)
Prohlédnout si článek
17. 9. 2021

Přesun schůzky výboru SRPOA

Schůzka výboru SRPOA při Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1, se neuskuteční v úterý 21. 9. 2021, jak bylo plánováno. Schůzka proběhne v říjnu online formou. Všichni členové obdrží budou od předsedkyně SRPOA včas o termínu informováni.

Prohlédnout si článek