Maturitní zkoušky

Informace o maturitní zkoušce naleznete na stránkách maturita.cermat.cz, další informace pak na facebookovém profilu Udělám maturitu. Aktuální informace pro maturanty zveřejňujeme průběžně na našem webu v Aktualitách.

Ředitel školy stanovil podobu maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 pro obor obchodní akademie (první tři odrážky) a obor ekonomické lyceum (poslední tři odrážky):

  • příkaz ředitele pro obchodní akademii z 22. září 2020
  • dodatek č. 1 k příkazu ředitele pro obchodní akademii ze dne 23. října (vznikl na základě nové maturitní vyhlášky)
  • dodatek č. 2 k příkazu ředitele a k dodatku č. 1 pro obchodní akademii ze dne 4. února 2021 (vznikl na základě nového Opatření MŠMT)
  • dodatek č. 3 k příkazu ředitele, k dodatku č. 1 a k dodatku č. 2 pro obchodní akademii ze dne 22. března 2021 (vznikl na základě Opatření MŠMT ze dne 15. března 2021)
  • příkaz ředitele pro ekonomické lyceum z 22. září 2020
  • dodatek č. 1 k příkazu ředitele pro ekonomické lyceum ze dne 23. října (vznikl na základě nové maturitní vyhlášky)
  • dodatek č. 2 k příkazu ředitele a k dodatku č. 1 pro ekonomické lyceum ze dne 4. února 2021 (vznikl na základě nového Opatření MŠMT)
  • dodatek č. 3 k příkazu ředitele, k dodatku č. 1 a k dodatku č. 2 pro ekonomické lyceum ze dne 22. března 2021 (vznikl na základě Opatření MŠMT ze dne 15. března 2021)

Přílohou obou příkazů je seznam zkoušek určených ředitelem školy k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem (aktualizováno v září 2020).

V přiložených souborech naleznete hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021 pro obor EL a pro obor OA.

Ředitel školy stanovil školní seznam literárních děl (školní kánon) pro školní rok 2020/2021.

Ředitel školy stanovil témata pro ústní maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021.

MŠMT rozhodlo opatřením obecné povahy ze dne 28. dubna 2021 o navýšení počtu opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu ve společné části a u praktické zkoušky.  

Úplné znění maturitní vyhlášky platné od 15. října 2020

Školský zákon platný od 1. října 2020

Jednotné zkušební schéma platné od 16. března 2021


Dokumenty ke stažení

Název souboruVelikostTyp