Vršovický lev

Řád vršovického lva

Řád vršovického lva je nejvyšší vyznamenání, které může student Obchodní akademie Heroldovy sady získat za výjimečný přínos pro školu či výjimečné studijní nebo sportovní výsledky. Ocenění předává studentovi ředitel školy spolu s maturitním vysvědčením.  


Řád vršovického lva 2024

V roce 2024 Řád vršovického lva získali:

 • Martin Kylar, student 4A, za reprezentaci školy v dvouletém programu Erasmus+, za reprezentaci školy ve sportu a za naprosto vynikající reprezentaci školy v ekonomických soutěžích, zejména pak za vítězství v celostátní soutěži Středoškolská odborná činnost a za vítězství v celostátní soutěži o nejlepší esej z oblasti finanční gramotnosti.
 • Natálie Svobodová, studentka 4B, za reprezentaci školy v dvouletém programu Erasmus+, za vynikající reprezentaci školy ve sportu a v ekonomických soutěžících a za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia
 • Denis Dejl, student 4D, za vynikající práci na pozici ředitele studentské firmy Antre při organizaci 29. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za vynikající reprezentaci školy na ekonomických soutěžích a za přínosnou práci ve školské radě
 • Gia Khoa Tran Ngoc, student 4D, za vynikající práci ve studentské firmě Antre při organizaci 29. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za vynikající reprezentaci školy na ekonomických soutěžících, za podnětnou práci ve školské radě a za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia

Řád vršovického lva 2023

V roce 2023 Řád vršovického lva získali:

 • Eliška Urbancová, studentka 4B, za vynikající reprezentaci školy na sportovních soutěžích a za aktivní účinkování v divadelním spolku Herold po celou dobu studia
 • Martin Kareš, student 4C, za podíl na realizaci videoreportáže „Černé ovce“
 • Martin Mach, student 4C, za realizaci videoreportáže „Černé ovce“ a za působení v divadelním kroužku Herold
 • Anna Průšová, studentka 4C, za čtyřletou práci na vývoji studijního programu EVA a za vytvoření a správu webu programu EVA
 • Aleš Větrovský, student 4C, za realizaci videoreportáže „Černé ovce“, za reprezentaci školy ve sportu a za působení v divadelním kroužku Herold

Řád vršovického lva 2022

V roce 2022 Řád vršovického lva získali:

  • Alžběta Rýglová, studentka 4C, za vynikající práci na pozici ředitelky fiktivní firmy Antre při přípravě a realizaci 27. mezinárodního on-line veletrhu studentských firem 2022, za účast v pražském kole ekonomické olympiády a za postup do krajského kola.
  • Jakub Věrnoch, student 4C, za zajištění aplikace Gather, spolupráci s externím firmou a za organizaci práce ve fiktivní firmě Antre při přípravě a především realizaci 27. mezinárodního on-line veletrhu studentských firem 2022.


Řád vršovického lva 2021

V roce 2021 Řád vršovického lva získala:

 • Magdaléna Strnadová, studentka 4A, za práci ve studentské společnosti Antre na pozici ředitelky, za přípravu a realizaci on-line 26. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za výbornou reprezentaci školy ve sportu a za výborné studijní výsledky v průběhu celého studia.

Řád vršovického lva 2020

V roce 2020 Řád vršovického lva získali:

  • Adolf Adam, student 4A, za opakované vynikající ztvárnění hlavních rolí v představeních divadelního spolku Herold a za dlouhodobý projekt Artcase a jeho prezentaci v soutěži Soutěž a podnikej.

  • Dominik Novák, student 4B, za vynikající reprezentaci na soutěžích ve zpracování textu na počítači na 4 mistrovstvích republiky a 1 mistrovství světa, za dlouhodobé působení v divadelním spolku Herold a za účast na ekonomické soutěži.

  • Denisa Patková, studentka 4B, za dlouhodobý projekt Středoškolská odborná činnost a s tím související vynikající reprezentaci školy.

  • Marcela Šeblová, studentka 4B, za vynikající reprezentaci ve sportu a za dlouhodobé působení v divadelním spolku Herold.

  • Adéla Vaňková, studentka 4B, za vynikající reprezentaci na soutěžích ve zpracování textu na počítači na 5 mistrovstvích republiky a 1 mistrovství světa a za dlouhodobé vynikající působení v divadelním spolku Herold.


Řád vršovického lva 2019

V roce 2019 Řád vršovického lva získali:

     • David Mašek, student 4AL, za vynikající reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 4. místo na mistrovství světa v disciplíně wordprocessing a za 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile ve stejné disciplíně na mistrovství republiky.

     • Josef Fousek, student 4CL, za vynikající a obětavou práci na fotodokumentaci a videodokumentaci školních akcí, především pak mezinárodních veletrhů fiktivních firem.

     • Dominika Vlnasová, studentka 4DO, za vzornou práci ředitelky ve studentské společnosti Antre, s. r. o., při organizaci a přípravě 25. mezinárodního veletrhu fiktivních firem.


Řád vršovického lva 2018

V roce 2018 Řád vršovického lva získali:

     • Jiří Pejchar, student 1CL, za mimořádný lidský čin, a to za poskytnutí první pomoci u tragické dopravní nehody. Jiřímu patří velké uznání a slova díků nejen od pana ředitele, ale také od Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, za to, že byl schopen velmi klidně a především správně reagovat v tak náročné situaci.

     • Josef Chvojka, student 4CL, za vzornou práci ředitele ve studentské společnosti Antre, s. r. o., při organizaci a přípravě 24. mezinárodního veletrhu fiktivních firem a za reprezentaci školy na ekonomické soutěži.

     • Tereza Nella Stefanová, studentka 4CL, za práci ve studentské společnosti Antre, s. r. o., při organizaci a přípravě 24. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za dlouholeté působení ve školním divadelním spolku Herold a za nejlepší prospěch v ročníku v průběhu celého studia.


Řád vršovického lva 2017

V roce 2017 Řád vršovického lva získali:

     • Jaroslav Barták, student 4AL, za účast v mezinárodní soutěži GEC, za vítězství v krajském kole soutěže Ekonomický tým a za následné 3. místo ve finále této soutěže, za 1. místo v zeměpisné soutěži pražských obchodních akademií, za 3. místo v soutěži Ekonomický trojboj, za 3. místo v ekonomické soutěži 4. ročníků, za pomoc při zajištění oslav 50. výročí založení školy, za dlouholetou činnost v divadelním spolku Herold a za práci ve studentské společnosti MediaArt.

     • Ludmila Horáková, studentka 4AL, za vynikající reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za titul mistryně republiky v roce 2016 a za bronzovou medaili na mistrovství republiky v roce 2015 v disciplíně wordprocessing, za 5. místo v disciplíně korektura textu na mistrovství světa v roce 2015 v Budapešti a dále za pomoc při zajištění oslav 50. výročí založení školy.

     • Tomáš Linger, student 4AL, za účast v mezinárodní soutěži GEC, za vítězství v krajském kole soutěže Ekonomický tým a za následné 3. místo ve finále této soutěže, za 1. místo v zeměpisné soutěži pražských obchodních akademií, za 3. místo v soutěži Ekonomický trojboj, za dlouholeté působení v divadelním kroužku Herold, za spolupráci při tvorbě propagačního videa školy a za práci ve studentské společnosti MediaArt.

     • Jindřich Havránek, student 4BL, za dlouholeté vynikající působení v divadelním spolku Herold, za pomoc při organizaci oslav 50. výročí založení školy a za práci ve Školské radě.

     • Jakub Kohout, student 4BL, za výbornou reprezentaci školy na soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 4. a 7. místo na mistrovství republiky v disciplíně wordprocessing a za 20. místo na mistrovství světa v roce 2015 v Budapešti v disciplíně korektura textu, dále za pomoc při organizaci oslav 50. výročí založení školy a za přípravu a organizaci veletrhu fiktivních firem ve studentské společnosti Antre.

     • Jiří Trojan, student 4BL, za práci ve Školské radě, za vynikající práci na pozici ředitele studentské společnosti Antre při přípravě a organizaci veletrhu fiktivních firem a za pomoc při organizaci oslav 50. výročí založení školy.

     • Lucie Šenková, studentka 4CL, za vynikající reprezentaci školy na soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za dvě 2. místa na mistrovstvích republiky v letech 2016 a 2017 a za 2. místo na mistrovství světa v roce 2015 v Budapešti v disciplíně korektura textu.

     • Lucie Ježková, studentka 4DO, za vynikající reprezentaci školy v ekonomických soutěžích, za svědomitý přístup k výkonu funkce ředitelky spolku Osaka, za bezchybné vedení administrativy spolku, za pomoc na přípravě a organizaci maturitního plesu a za svědomitou práci na veletrhu fiktivních firem.


Řád vršovického lva 2016

V roce 2016 Řád vršovického lva získali:

     • Klára Šulcová, studentka 4AL, za vynikající práci ve školním divadelním kroužku, jako člence desetičlenného týmu za 1. místo v celosvětové soutěži Global Enterprise Challenge 2015, jako člence tříčlenného týmu za 6. místo v krajském kole soutěže Ekonomický tým, jako člence tříčlenného týmu za 1. místo v soutěži pražských obchodních akademií v ekonomice a v  účetnictví a za obětavou pomoc při organizaci dnů otevřených dveří

     • Martina Bláhová, studentka 4BL, za vynikající práci ve fiktivní firmě Antre, především za práci tiskové mluvčí, za komunikaci s vystavovateli, vstřícnost, pracovitost a obětavost a za realizaci 22. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, jako člence tříčlenného týmu za 1. místo v krajském kole a za 6. místo v republikovém finále soutěže Ekonomický tým, za 1. místo v celopražské soutěži v ekonomice a v  účetnictví a za 4. místo v celopražské soutěži v účetnictví.

     • Jakub Jiroušek, student 4BL, za vynikající reprezentaci školy a za úspěchy na poli hudby, divadla a umění, především za vynikající čtyřletou práci ve školním divadelním kroužku Herold, za pomoc při organizaci dnů otevřených dveří a za realizaci kulturního programu při oslavách 50. výročí založení Obchodní akademie Heroldovy sady.

     • Tomáš Vaňák, student 4BL, za vynikající reprezentaci v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za titul vicemistra světa ve wordprocessingu, za titul juniorského mistra republiky v téže disciplíně a za další tři medaile z mistrovství republiky ve wordprocessingu a korektuře textu, za spolehlivost, svědomitost, pečlivost a ochotu při přípravě a průběhu oslav 50. výročí založení Obchodní akademie Heroldovy sady, za obětavou pomoc na charitativních akcích, za 6. místo v celopražské soutěži v účetnictví a za obětavou pomoc při přípravě a organizaci regionální soutěže ve zpracování textu na počítači.


Řád vršovického lva 2015

V roce 2015 Řád vršovického lva získal:

     • Matěj Srna, student 4BL, za vynikající práci ředitele ve fiktivní firmě Antre v průběhu školního roku 2014/2015, především za obrovské nasazení, se kterým vedl a organizoval práci svých spolužaček a spolužáků, za realizaci 21. mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, na kterém výborně reprezentoval školu a přispěl velikým dílem k jejímu zviditelnění v České republice i ve světě, dále za dlouhodobé aktivní působení v divadelním spolku Herold a za práci v Radě školy.


Řád vršovického lva 2014

V roce 2014 Řád vršovického lva získali:

     • Dominika Poláková, studentka 4AL, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 20. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, především za vynikající zajištění sponzorů a velký přínos při realizaci veletrhu.

     • Lucie Hejtmánková, studentka 4DO, za vzornou reprezentaci školy
      v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 2. místo na mistrovství světa v roce 2013 a za 3 zlaté medaile z mistrovství republiky v letech 2012, 2013 a 2014 v disciplíně wordprocessing, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 20. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem a za výborný prospěch během studia.


Řád vršovického lva 2013

V roce 2013 Řád vršovického lva získali:

     • Lukáš Arazim, student 4BL, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 19. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za vynikající výsledky v celostátním kole olympiády v ruském jazyce – dvakrát 1. místo a jednou 2. místo, za spolupráci s divadelním kroužkem Herold a za výborný prospěch.

     • Monika Chládková, studentka 4BL, za vzornou reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 2. místo na mistrovství světa v roce 2011 v disciplíně wordprocessing a za 1 zlatou, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili z mistrovství republiky v letech 2010, 2011, 2012 a 2013, za reprezentaci školy ve sportu, za práci pro třídu a za výborný prospěch.

     • Magdaléna Jirásková, studentka 4BL, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 19. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za vynikající výsledky v anglickém jazyce, především za získání certifikátu Certificate in Advanced English (CAE) s hodnocením A, a za výborný prospěch.

     • Tereza Vojtěchová, studentka 4BL, za vzornou reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 6. místo na mistrovství světa v roce 2011 v disciplíně wordprocessing a za 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili z mistrovství republiky v roce 2012 a 2013, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 19. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem a za výborný prospěch.

     • Václav Michalec, student 4DO, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 19. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za práci ve školské radě a za pomoc při organizaci školního plesu a dnů otevřených dveří.


Řád vršovického lva 2012–1998

V roce 2012 Řád vršovického lva získali:

     • Romana Lávičková, studentka 4AL, za velmi dobrou práci ve fiktivní firmě Acamedia, účast na divadelním představení, 2. místo v celostátní soutěži Ekonomický tým 2012 a za aktivní účast v projektu Comenius – partnerství škol.

     • Ondřej Kasper, student 4AL, za vynikající reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 5. místo na mistrovství světa a za bronzovou medaili na mistrovství republiky, a dále za úspěšnou reprezentaci ve sportu.

     • Pavlína Vancová, studentka 4AL, za velmi dobrou práci ve fiktivní firmě Acamedia, účast na divadelním představení, 2. místo v celostátní soutěži Ekonomický tým 2012, aktivní účast v projektu Comenius – partnerství škol a za reprezentaci školy ve sportu.

     • Hana Papáčková, studentka 4BL, za vzornou reprezentaci školy v soutěžích ve zpracování textu na počítači, především za 10. místo na mistrovství světa a za bronzovou medaili na mistrovství republiky.

V roce 2011 Řád vršovického lva získali:

     • Victoria Johanssonová, studentka 4AL, za spolehlivou a obětavou práci pro školu během celého studia, zejména ve fiktivní firmě Antre při zajišťování 17. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, a v divadelním spolku Herold.

     • Lenka Leciánová, studentka 4AL, za účinkování a obětavou práci v divadelním spolku Herold a pomoc při prezentaci divadla na dnech otevřených dveří.

     • Lucie Trnková, studentka 4AL, za výjimečný prospěch s průměrem 1,0 po celou dobu studia a za obětavou a nezištnou práci pro kolektiv třídy.

     • Magdaléna Kapasná, studentka 4BL, za reprezentaci školy ve sportu a za vítězství v celostátní soutěži Ekonomický tým.

     • Adéla Marvanová, studentka 4BL, za reprezentaci školy ve sportu a za vítězství v celostátní soutěži Ekonomický tým.

     • Miroslava Zajíčková, studentka 4BL, za reprezentaci a vítězství v celostátní soutěži Ekonomický tým.

     • Renata Stašková, studentka 4DO, za aktivní činnost v divadelním spolku Herold a obětavou pomoc při všech mimořádných akcích školy, zejména na dnech otevřených dveří.

V roce 2010 Řád vršovického lva získali:

     • Lukáš Beránek, student 4BL, za vzornou reprezentaci školy v soutěžích v psaní na klávesnici a v korektuře textu, za organizaci a přípravu ekonomické soutěže, za pomoc s realizací 16. ročníku Mezinárodního veletrhu studentských firem a za výborný prospěch v průběhu celého studia.

     • Martina Žofková, studentka 4BL, za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia na naší škole.

V roce 2009 Řád vršovického lva získali:

     • Ondřej Kanta, student 4AL, za skvělou reprezentaci školy a vynikající výsledky v národních i mezinárodních soutěžích v psaní na klávesnici a v korektuře textu, za výborné umístění v obvodním kole soutěže v anglickém jazyce a za vynikající prospěch po celou dobu studia.

     • Eva Wotřelová, studentka 4AL, za skvělou reprezentaci školy a výborné výsledky v národních i mezinárodních soutěžích v psaní na klávesnici a v korektuře textu a za reprezentaci školy ve sportu.

     • Dominik Bláha, student 4AL, za aktivní a úspěšnou činnost ve školním divadelním spolku a pomoc při zajišťování Dnů otevřených dveří na škole.

     • Alena Rumlová, studentka 4AL, za obětavou práci pro školu i pro třídu, vynikající působení ve firmě Acamedia a výborný prospěch po celou dobu studia.

     • Zuzana Papáčková, studentka 4BL, za vedení tanečního kroužku, za pomoc při organizaci dnů otevřených dveří a za aktivní a všestrannou práci ve fiktivní firmě Antre, především při zajišťování kulturního programu na 15. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem a za spolupráci při zpracování virtuálního zobrazení školy na našich webových stránkách.

     • Adéla Šagátová, studentka 4CO, za aktivní činnost ve školním divadelním spolku, za pomoc při organizaci maturitního plesu, za vstřícný přístup k potřebám třídy i školy, za mimořádnou péči o děti v dětském domově a výborný prospěch v průběhu studia.

     • Barbora Šolínová, studentka 4DO, za organizování třídních akcí, aktivní práci ve fiktivní firmě Antre při zajišťování sponzorů pro 15. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za pomoc při organizaci ekonomické soutěže pro pražské obchodní akademie, za práci v plesovém výboru a za vstřícný přístup k potřebám třídy i školy.

     • Lenka Hladká, studentka 4DO, za organizování třídních akcí, aktivní práci ve fiktivní firmě Antre při zajišťování sponzorů pro 15. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za pomoc při organizaci ekonomické soutěže pro pražské obchodní akademie, za práci v plesovém výboru a za vstřícný přístup k potřebám třídy i školy.

V roce 2008 Řád vršovického lva získali:

     • Petr Kucek, student 4AL, za organizaci osvětových, kulturních a sportovních akcí školy, za práci ve studentské společnosti OSAKA od 2. ročníku, za účast v soutěži Ekonomický tým, za třídnické práce.

     • Jiří Spolek, student 4AL, za vzornou reprezentaci školy a výsledky v soutěžích ve zpracování textu, za práci ve studentské společnosti OSAKA od 2. ročníku.

     • Lukáš Pelikán, student 4AL, za vynikající a obětavou práci ve fiktivní firmě Antre, za přípravu a organizaci 14. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za třídnické práce a osobní přístup při výkonu funkce předsedy třídy.

     • Sabina Sarkisovová, studentka 4AL, za obětavou práci ve fiktivní firmě Antre, za přípravu a organizaci 14. mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za třídnické práce a osobní přístup při výkonu funkce místopředsedy třídy.

     • Klára Nováková, studentka 4BL, za reprezentaci a propagaci školy.

     • Lucie Zindelová, studentka 4BL, za reprezentaci školy, přípravu a organizaci maturitního plesu, pěvecká vystoupení při většině akcí školy, především plesu a dnů otevřených dveří.

     • Radka Smolíková, studentka 4BL, za obětavou práci ve fiktivní firmě Acamedia, reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, práci pro UNICEF a výborný prospěch během celého studia.

     • Petra Smolíková, studentka 4BL, za obětavou práci ve fiktivní firmě Acamedia, reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, práci pro UNICEF a výborný prospěch během celého studia.

     • Tomáš Herma, student 4DO, za práci ve fiktivní firmě Antre, za přípravu a organizaci 14. mezinárodního veletrhu studentských firem a dlouholetou práci v divadelním spolku Herold.

     • Martin Cihlář, student 4DO, za práci ve studentské společnosti Hesa, přípravu relací školního rádia, pomoc při organizaci maturitního plesu, projektových dnů i noci na škole.

V roce 2007 Řád vršovického lva získaly:

     • Jana Válková, studentka 4CL
     • Libuše Štumpfová, studentka 4CL
     • Kateřina Mašková, studentka 4EO

V roce 2006 Řád vršovického lva získali:

     • Erik Ehlen, student 4AL
     • Barbora Prokopcová, studentka 4BL
     • Jana Procházková, studentka 4BL
     • Lucie Ševcovicová, studentka 4BL
     • Tomáš Plšek, student 4CL
     • Michal Kabelka, student 4CL
     • Hana Liberská, studentka 4DL
     • Ludmila Malinová, studentka 4DL
     • Lukáš Homuta, student 4DL
     • Petra Lechnerová, studentka 4EO

V roce 2005 Řád vršovického lva získali:

     • Jan Brejl, student 4AL
     • Václav Mikula, student 4AL
     • Ondřej Šíma, student 4AL

V roce 2004 Řád vršovického lva získali:

     • Anna Hrabětová, studentka 4A
     • Martin Čech, student 4A
     • Martin Lukas, student 4A
     • Jakub Pavlík, student 4B
     • Barbora Petrová, studentka 4C
     • Olga Vejvodová, studentka 4C
     • Pavel Matys, student 4D

V roce 2003 Řád vršovického lva získala:

     • Monika Vitvarová, studentka 4B

V roce 2002 Řád vršovického lva získaly:

     • Magda Strieglová, studentka 4B
     • Lucie Jelínková, studentka 4C

V roce 2001 Řád vršovického lva získali:

     • Veronika Endrštová, studentka 4A
     • Magdaléna Divišová, studentka 4B
     • Ondřej Lipár, student 4B
     • Jan Marek, student 4B
     • Miroslava Pravá, studentka 4B
     • Oldřich Rutar, student 4E
     • Lenka Dobrovolná, studentka 4E

V roce 2000 nebyl Řád vršovického lva udělen.

V roce 1999 Řád vršovického lva získali:

     • Iveta Vochalová, studentka 4D
     • Zdeněk Sloboda, student 4D

V roce 1998 Řád vršovického lva získali:

     • Klára Vašáková, studentka 4A
     • Jiří Strouhal, studentka 4A
     • Michal Teplý, student 4B
     • Tomáš Löster, student 4B
     • Petr Blecha, student 4C
 

Kam dál?

Řád vršovického lva

Řád vršovického lva je nejvyšší vyznamenání, které může student Obchodní akademie Heroldovy sady získat za výjimečný přínos pro školu či výjimečné studijní nebo sportovní výsledky. Ocenění předává studentovi ředitel školy spolu s maturitním vysvědčením.

Prohlédnout si článek

Řád vršovického lva 2016

V roce 2016 Řád vršovického lva získali:

Klára Šulcová, studentka 4AL, za vynikající práci ve školním divadelním kroužku, jako člence desetičlenného týmu za 1. místo v celosvětové soutěži Global Enterprise Challenge 2015, jako člence tříčlenného týmu za 6. místo v krajském kole soutěže...
Prohlédnout si článek

Řád vršovického lva 2015

V roce 2015 Řád vršovického lva získal:

Matěj Srna, student 4BL, za vynikající práci ředitele ve fiktivní firmě Antre v průběhu školního roku 2014/2015, především za obrovské nasazení, se kterým vedl a organizoval práci svých spolužaček a spolužáků, za realizaci 21. mezinárodního veletrhu...
Prohlédnout si článek

Řád vršovického lva 2014

V roce 2014 Řád vršovického lva získali:

Dominika Poláková, studentka 4AL, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 20. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, především za vynikající zajištění sponzorů
a velký přínos při realizaci...
Prohlédnout si článek

Řád vršovického lva 2013

V roce 2013 Řád vršovického lva získali:

Lukáš Arazim, student 4BL, za obětavou a spolehlivou práci ve fiktivní firmě Antre při přípravě a realizaci 19. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, za vynikající výsledky v celostátním kole olympiády v ruském jazyce – dvakrát 1. místo a jednou...
Prohlédnout si článek

Řád vršovického lva 2012–1998

V roce 2012 Řád vršovického lva získali:

Romana Lávičková, studentka 4AL, za velmi dobrou práci ve fiktivní firmě Acamedia, účast na divadelním představení, 2. místo v celostátní soutěži Ekonomický tým 2012 a za aktivní účast v projektu Comenius – partnerství škol. Ondřej Kasper, student 4AL, za...
Prohlédnout si článek