Lidé


Kam dál?

Školská rada

Složení školské rady ve školním roce 2022/2023:

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Dana-Katharina Vašková, MBA Ing. Ondřej Růžička Z řad pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Jan Hůla, předseda školské rady, vyučující předmětů CHE, BIO, ZEC a KPS Ing. Petr Klínský, předseda předmětové komise...
Prohlédnout si článek

Pedagogický sbor

Prohlédnout si článek

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Mgr. Barbora Terreros, Ph.D.
e-mail: terreros@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: pondělí až čtvrtek

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodičkou prevence a s psycholožkou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Výchovná poradkyně...
Prohlédnout si článek

Metodička prevence

Metodička prevence

Mgr. Veronika Mátlová
e-mail: matlova@heroldovysady.cz
kabinet: 110
konzultace: pondělí, úterý, středa, pátek

Metodička prevence spolupracuje s výchovnou poradkyní a s psycholožkou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10.

Metodička prevence se...
Prohlédnout si článek

Psycholog PPP

Psycholog pedagogicko-psychologické poradny

Mgr. Darja Kovářová
psycholog a metodik prevence
kovarova@ppp10.eu
770 147 628
Pedagogicko-psychologická poradna
Jabloňová 30, Praha 10 – Zahradní město
www.ppp10.eu

Zájemci o vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 10 se objednávají...
Prohlédnout si článek