Pro uchazeče


Kam dál?

Herold tribune

Herold tribune

Prohlédnout si článek

EVA – Ekonomická vzdělávací alternativa

Ekonomická vzdělávací alternativa  Cílem programu EVA, který druhým rokem nabízíme na oboru Ekonomické lyceum, je rozšířit studijní nabídku naší školy. Každý člověk je jiný, a proto chceme nabídnout více vzdělávacích programů. Naše škola tedy nabízí 2 programy na oboru...
Prohlédnout si článek

Ekonomické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/02 Co znamená lyceum a pro jaké studenty je přínosem? Ekonomické lyceum je typem studia, které na naší škole spojuje kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání. Spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol.

Všeobecné vzdělání na tomto oboru náš absolvent...
Prohlédnout si článek

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02 Charakteristika oboru obchodní akademie Obor obchodní akademie je zároveň tradičním i moderním oborem. Absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, a to proto, že znalosti průběžně prakticky aplikujeme. Studenti po celou dobu studia řeší...
Prohlédnout si článek

O nás

Kdo jsme?

Moderní škola s dlouholetou tradicí, vzděláváme již více než 50 let.

Jako jedna ze tří prvních obchodních akademií v ČR jsme otevřeli ekonomické lyceum. Běžně využíváme informační a komunikační technologie jak ve výuce, tak ve vedení agendy školy.

Patříme mezi školu...
Prohlédnout si článek

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou ve dvou termínech

1. den otevřených dveří: středa 2. prosince 2020 v 17 hodin 2. den otevřených dveří: pondělí 18. ledna 2021 v 17 hodin Jak den otevřených dveří probíhá

prohlídka celé školy, všech běžných i odborných učeben seznámení s našimi vyučujícími i...
Prohlédnout si článek