Pro uchazeče


Kam dál?

Herold tribune

Herold tribune

Prohlédnout si článek

EVA - Ekonomická vzdělávací alternativa

Ekonomická vzdělávací alternativa  Od září 2019 otevíráme nový program, který je založen na oboru Ekonomické lyceum.

Cílem programu EVA je rozšířit studijní nabídku naší školy. Každý člověk je jiný, a proto chceme nabídnout více vzdělávacích programů. Budeme tak mít...
Prohlédnout si článek

Ekonomické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/02 Co znamená lyceum a pro jaké studenty je přínosem? Ekonomické lyceum je typem studia, které na naší škole spojuje kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání. Spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol.

Všeobecné vzdělání na tomto oboru náš absolvent...
Prohlédnout si článek

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02 Charakteristika oboru obchodní akademie Obor obchodní akademie je zároveň tradičním i moderním oborem. Absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, a to proto, že znalosti průběžně prakticky aplikujeme. Studenti po celou dobu studia řeší...
Prohlédnout si článek

O nás

Kdo jsme?

Moderní škola s dlouholetou tradicí, vzděláváme již více než 50 let.

Jako jedna ze tří prvních obchodních akademií v ČR jsme otevřeli ekonomické lyceum. Běžně využíváme informační a komunikační technologie jak ve výuce, tak ve vedení agendy...
Prohlédnout si článek

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou ve dvou termínech

1. den otevřených dveří: úterý 3. prosince 2019 v 17 hodin 2. den otevřených dveří: čtvrtek 16. ledna 2020 v 17 hodin Jak den otevřených dveří probíhá

prohlídka celé školy, všech běžných i odborných učeben seznámení s našimi vyučujícími i...
Prohlédnout si článek