Pro uchazeče


Kam dál?

Herold tribune

Herold tribune

Prohlédnout si článek

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Také v tomto školním roce pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu 2019.

Přípravné kurzy budou zahájeny 8. ledna 2019, jedná se o deset šedesátiminutových lekcí, místo konání v budově školy, kurzy povedou naši...
Prohlédnout si článek

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou ve dvou termínech

1. den otevřených dveří: čtvrtek 29. listopadu 2018 v 17 hodin 2. den otevřených dveří: úterý 15. ledna 2019 v 17 hodin Co vás čeká

prohlídka celé školy, všech běžných i odborných učeben seznámení s našimi vyučujícími i...
Prohlédnout si článek

O nás

Kdo jsme?

Moderní škola s dlouholetou tradicí, vzděláváme již více než 50 let.

Jako jedna ze tří prvních obchodních akademií v ČR jsme otevřeli ekonomické lyceum. Běžně využíváme informační a komunikační technologie jak ve výuce, tak ve vedení agendy...
Prohlédnout si článek

Ekonomické lyceum

Co znamená lyceum a pro jaké studenty je přínosem? Ekonomické lyceum je typem studia, které na naší škole spojuje kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání. Spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol.

Všeobecné vzdělání na tomto oboru náš absolvent získá v rozsahu,...
Prohlédnout si článek

EVA – Ekonomická vzdělávací alternativa

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

J. A. Komenský 

Od září 2019 otevíráme nový program EVA (Ekonomická vzdělávací alternativa), který je založen na oboru Ekonomické lyceum.

EVA – začínáme  Cílem otevření programu EVA (Ekonomická vzdělávací alternativa)...
Prohlédnout si článek

Obchodní akademie

Charakteristika oboru obchodní akademie

Naše obchodní akademie je tradičně zaměřena na mezinárodní vztahy. Ve výuce ekonomiky jsou zdůrazněna obchodní témata, dostatečně je dotována výuka angličtiny, do níž jsou zařazeny lekce z oblasti obchodní angličtiny, a je posílena výuka cizojazyčné...
Prohlédnout si článek