Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve školním kole „Soutěže v anglickém jazyce NIDM MŠMT“ v kategorii III.A pro školní rok 2015/16, které pořádal tým vyučujících ve složení J. Steinbauer a L. Trinerová dne 27. 1. 2016 s podporou fondu SRPOA, se žáci prvních, druhých a třetích ročníků postupně účastnili poslechového testu a posléze konverzační části na témata vyplývající z propozic Národního institutu pro další vzdělávání. V tomto školním kole zvítězil Jaroslav Procházka z 2AL a postoupil tak do kola obvodního. Stříbro získal Jaroslav Barták z 3AL a na třetí místo sestoupil z loňského druhého Arnošt Kučera z 3CL. Soutěže se letos zúčastnilo 50 studentů, jednalo se tedy o silný ročník.