Školní psycholožka

Školní psycholožka

Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová
místnost č. 102
tel.: 775 659 137
e-mail: tenklova@heroldovysady.cz
konzultace: každé úterý a středa v místnosti 102

Školní psycholožka nabízí: 

  • psychologické poradenství v osobních problémech studentů
  • skupinovou a individuální práci se studenty zaměřenou na techniky a hygienu učení
  • skupinovou práci se studenty zaměřenou na osobnostní rozvoj – seberozvojové programy

Další kompetence školní psycholožky 

  • realizace anket a dotazníkových šetření ve škole s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup ke studentům ze strany školy
  • diagnostika sociálního klimatu ve třídách a práce s třídními kolektivy
  • podpůrné programy pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou
  • individuální konzultace pro studenty, učitele, zákonné zástupce
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi
  • participace na činnostech školního poradenského pracoviště (metodik prevence + výchovný poradce + školní psycholog) 

Projekt Podpora vzdělávání na OAHS je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Období realizace: 
1. 1. 2020 až 31. 12. 2021

Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0015229


Dokumenty ke stažení

Název souboruVelikostTyp