Příspěvek pro SRPOA

Výbor SRPOA stanovil a odsouhlasil členský příspěvek na školní rok 2020/2021 ve výši 600 Kč na žáka. Příspěvek prosím zasílejte do 30. 11. 2020 na bankovní účet SRPOA 276671817/0300, variabilní symbol: 2021, zpráva příjemci: třída, příjmení, jméno studentky/studenta. Děkujeme.