Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Také v tomto školním roce pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu 2019.

Přípravné kurzy budou zahájeny 8. ledna 2019, jedná se o deset šedesátiminutových lekcí, místo konání v budově školy, kurzy povedou naši pedagogové.

V případě zájmu o oba kurzy se prosím přihlaste do každého kurzu zvlášť prostřednictvím formuláře (viz níže), platbu proveďte nejpozději 4. ledna 2019.

Termíny konání: 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3. 2019. Kurzy se nekonají v době jarních prázdnin obou částí Prahy, tedy ve dnech 12. 2. a 19. 2. 2019.

Čas konání kurzu matematiky: 14:30 – 15:30

Cena kurzu matematiky: 1.250 Kč

Čas konání kurzu českého jazyka: 15:40 – 16:40

Cena kurzu českého jazyka: 1.250 Kč 

Způsob přihlášení: Přihlášení je možné pouze do naplnění kapacity daného kurzu.

Způsob úhrady (až po e-mailovém potvrzení Vaší přihlášky): převodem na účet č. 7392600217/0100, specifický symbol 37, variabilní symbol datum narození ve tvaru DDMMRRRR (např. 15112002), do zprávy pro příjemce uveďte příjmení přihlášeného.