Přijímací řízení 2021

Informace pro uchazeče o studium ve školním roce 2021/2022

Náhradní termín přijímacího řízení (2. a 3. června)

Informace k testování na covid-19 naleznete přehledně zde: 

https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-u-prijimacich-zkousek-s-platnosti-od-26-4-2021#2021-05-31

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení jsme zveřejnili ve čtvrtek 20. května po 10. hodině v aktualitách.

Vzhledem k časové a organizační náročnosti přijímacího řízení prosíme zákonné zástupce těch uchazečů, kteří jsou přijati na jinou střední školu a definitivně ví, že ke studiu na naši školu nenastoupí, aby byli tak laskavi a tuto skutečnost oznámili elektronicky na adresu: skola@heroldovysady.cz.

Díky tomu uvolníte místo dalším uchazečům, kteří na naši školu nastoupit chtějí, ale podle aktuálního pořadí nyní nemohou být přijati.

Děkujeme za Vaše pochopení a vstřícné gesto.

Mgr. Richard Žert, ředitel

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

Sdělení pro odvolávající se

Po převzetí dopisu s rozhodnutím o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení odvolání. Odvolání se podává písemně prostřednictvím Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, vzor odvolání k upravení podle vašich údajů najdete v přiloženém souboru (upravte šedá pole). Odvolání můžete přinést osobně v úředních hodinách do sekretariátu školy nebo zaslat poštou.

Termíny JPZ

Posunuté termíny jednotné přijímací zkoušky (vyhlášené dne 15. března 2021):

  • 1. náhradní termín: 2. června 2021 (MAT od 8:30, ČJL od 11:10 hod.)
  • 2. náhradní termín: 3. června 2021 (MAT od 8:30, ČJL od 11:10 hod.)
  • vyhlášení výsledků řádného termínu: nejdříve 14. června

Názvy a kódy studijních oborů:

  • 78-42-M/02: Ekonomické lyceum – Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum
  • 78-42-M/02: Ekonomické lyceum – ŠVP Ekonomická vzdělávací alternativa EVA
  • 63-41-M/02: Obchodní akademie – ŠVP Obchodní akademie
Dole v příloze naleznete učební plány všech 3 studijních programů. 

Ředitel školy stanovil kritéria a počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022. Ředitel školy vydal dne 17. března 2021 dodatek ke kritériím, a to na základě opatření obecné povahy od MŠMT ze dne 15. března 2021.

Učit se u nás můžete dva z pěti jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština). Ve školním roce 2021/22 plánujeme v případě dostatečného zájmu otevření jazykových skupin pro pokročilé ve výuce neanglického jazyka, tj. němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. K průzkumu zájmu o studium jazyka slouží dotazník pro uchazeče, který odevzdáte společně s přihláškou. Zde naleznete vzor vyplněného dotazníku.

Umístěni jsme v centru Vršovic, v sousedství parku. Jsme dobře dostupní MHD (asi 5 min. od nám. Míru), dostanete se k nám tramvají č. 4, 13 a 22 (zastávka Ruská) a autobusem č. 101 a 135 (zastávka Slovinská).

Telefon (sekretariát): +420 271 742 313
Fax (sekretariát): +420 271 741 593
E-mail (sekretariát): skola@heroldovysady.cz 


Dokumenty ke stažení

Název souboruVelikostTyp
Kritéria přijímacího řízení 2021943 kBpdfuložit ▼
Dotazník pro uchazeče61 kBdocxuložit ▼
Dotazník pro uchazeče – vzor vyplnění744 kBpdfuložit ▼
ŠVP EL – učební plán536 kBpdfuložit ▼
ŠVP EVA – učební plán517 kBpdfuložit ▼
ŠVP OA – učební plán605 kBpdfuložit ▼