Přijímací řízení 2020

Informace pro uchazeče o studium ve školním roce 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení, informace pro přijaté a napřijaté uchazeče a další důležité informace naleznete v aktualitách.  

Dne 18. května 2020 přidán dokument Ochrana zdraví a provoz školy v den jednotné přijímací zkoušky a dokument Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Oba dokumenty budou zákonným zástupcům uchazečům doručeny poštovní zásilkou. 

Názvy a kódy studijních oborů:

  • 78-42-M/02: Ekonomické lyceum – ŠVP Ekonomické lyceum
  • 78-42-M/02: Ekonomické lyceum – ŠVP Ekonomická vzdělávací alternativa EVA
  • 63-41-M/02: Obchodní akademie  

Ředitel školy stanovil kritéria a počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021. Ke kritériím vydal ředitel školy dne 13. května dodatek. 

Zde si můžete stáhnout přihlášku a dotazník pro uchazeče (informace o dotazníku také viz níže). V případě dotazu ohledně vyplnění přihlášky nás můžete kontaktovat (viz kontakty níže).

Přihlášku vytiskněte oboustranně, barevný tisk není nutný.

Přehled prospěchu potvrdí ZŠ podpisem a kulatým razítkem.

Nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 je 2. března 2020.

Přihlášky můžete zaslat doporučeně poštou na adresu školy nebo doručit osobně do sekretariátu školy v době:

Pondělí: 8 h – 12 h a 13 h – 15.30 h
Úterý až čtvrtek: 8 h – 12 h a 13 h – 15 h
Pátek: 8 h – 12 h

V průběhu jarních prázdnin od 24. 2. do 28. 2. 2020 můžete přihlášku zaslat doporučeně poštou na adresu školy nebo doručit osobně do sekretariátu školy v době:

Pondělí až pátek: 8 h – 12 h

Učit se u nás můžete dva z pěti světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština). Ve školním roce 2020/21 plánujeme v případě dostatečného zájmu otevření jazykových skupin pro mírně pokročilé ve výuce neanglického jazyka, tj. němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. K průzkumu zájmu o studium jazyka slouží dotazník pro uchazeče, který odevzdáte škole společně s přihláškou. Dole v příloze naleznete vzor vyplněného dotazníku.

Umístěni jsme v centru Vršovic, v sousedství parku. Jsme dobře dostupní MHD (asi 5 min. od nám. Míru), dostanete se k nám tramvají č. 4, 13 a 22 (zastávka Ruská) a autobusem č. 101 a 135 (zastávka Slovinská).

Telefon (sekretariát): +420 271 742 313
Fax (sekretariát): +420 271 741 593
E-mail (sekretariát): skola@heroldovysady.cz 

V Praze dne 27. ledna 2020


Dokumenty ke stažení

Název souboruVelikostTyp
Přihláška na střední školu 202029 kBxlsxuložit ▼
Vzor vyplněného jazykového dotazníku777 kBpdfuložit ▼
Jazykový dotazník745 kBpdfuložit ▼
Kritéria pro přijímací řízení 2020932 kBpdfuložit ▼
Dodatek ke kritériím pro přijím. řízení243 kBpdfuložit ▼
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků376 kBpdfuložit ▼
Ochrana zdraví během JPZ492 kBpdfuložit ▼