Přijatým uchazečům

Vzhledem k časové náročnosti přijímacího řízení prosíme zákonné zástupce těch uchazečů, kteří jsou přijati na jinou střední školu a definitivně vědí, že ke studiu na naši školu nenastoupí, aby byli tak laskavi a tuto skutečnost oznámili elektronicky na adresu skola@heroldovysady.cz. Díky tomu uvolníte místo dalším uchazečům, kteří na naši školu nastoupit chtějí, ale podle aktuálního pořadí nemohou být přijati. Děkujeme za Vaše pochopení a vstřícné gesto.

Mgr. Richard Žert, ředitel