Přijatí uchazeči – rozřazovací test

Prosíme přijaté uchazeče, aby nejpozději v den odevzdání zápisového lístku vyplnili online rozřazovací test z anglického jazyka. Na vypracování testu si vyhraďte 60 minut. Pracujte prosím samostatně, výsledek testu slouží jako pomocné kritérium při rozřazení do skupin podle úrovně znalostí. Podle výsledku testu si budete v 1. ročníku kupovat učebnici, která bude odpovídat Vaší úrovni znalostí.