Ochrana dýchacích cest

MŠMT na základě mimořádného opatření dovoluje od 25. února 2021 vstup do prostoru škol ideálně pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem třídy FFP2/KN 95, případně se zdravotnickou rouškou nebo obdobným prostředkem splňujícím normu ČSN EN 14683+AC.