Aktuálně pro uchazeče

V těchto dnech odesíláme avizované doporučené dopisy s informacemi, prosíme o včasné převzetí zásilky a pečlivé přečtení všech dokumentů. Zákonní zástupci uchazečů, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku, vyplní a podepíší Čestné prohlášení. Toto prohlášení uchazeči odevzdají při vstupu do budovy. Sledujte i nadále aktuality na našem webu.