Mistrovství světa ve zprac. textu – Vídeň 2005

Ve dnech 23. – 29. 7. 2005 se ve Vídni konalo 45. Mistrovství světa ve zpracování informací. Z 68 rozdaných medailí (nepočítaje v to 8 medailí v kategorii slepců) získala Česká republika 37, tj. 54,41 %. Obchodní akademie Heroldovy sady z Prahy 10 pak 11 medailí, tj. 29,72 % z českých a 16,17 % ze světových a stala se tak nejúspěšnější školou nejen v České republice, ale i ve světě.

V kategorii praktiků získal Ing. Petr Hais dvě stříbrné medaile, a to v soutěžní disciplíně korektura textu (úkolem je z papírové předlohy provádět korektorskými znaménky vyznačené změny), který stačil za 10 minut provést 216 korektur. Další stříbrnou medaili si odnesl z tzv. kombinace, kdy se sčítají dosažené body z 30minutového opisu a zachycení diktátu.

V kategorii juniorů měla OA Heroldovy sady dva reprezentanty. Lucie Ševcovicová si z Vídně přivezla dvě bronzové medaile. Jednu za korekturu textu – za deset minut provedla 239 korektur a druhou za 30minutový opis, kde dosáhla rychlosti 660 úhozů za minutu.

Absolutně nejúspěšnějším závodníkem světa se stal Václav Mikula, který získal 1 stříbrnou a 6 zlatých medailí. Stříbrná medaile mu patřila zachycení diktátu v cizích jazycích, zlaté medaile pak za:

  • záznam diktovaného textu v českém jazyce,
  • elektronickou soutěž v opise,
  • za „rychlý převod textu“, kdy je hodnocena nejen rychlost zachyceného diktátu, ale i čas odevzdání čistopisu,
  • za korekturu textu – zde Václav zvládl neuvěřitelných 286 korektur za 8 minut (více korektur už nebylo v soutěžních podkladech připraveno!)
  • za 30minutový opis, neboli královskou disciplínu, kde byl jeho výkon 790 úhozů za minutu, což je nejlepší výkon v juniorské kategorii za celou dobu trvání mezinárodních soutěží,
  • a za kombinaci, tj. už zmíněné sečtení bodů z opisu a diktátu.

Ve škole jsou ještě další talentovaní studenti, kteří by byli schopni umístit se na mistrovství světa do desátého místa, ale nemohli se z finančních důvodů těchto soutěží zúčastnit – je to přece jen dost nákladná záležitost. Doufáme, že za dva roky, kdy se Mistrovství světa bude konat v Praze, tato překážka odpadne a OA Heroldovy sady svou vynikající pozici ve světě obhájí.

home