trnkova.png
 
Certifikát ECDL PDF Tisk

Certifikát ECDL

ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, u nás na škole nabízíme nejrozšířenější program ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace). Úspěšný absolvent ECDL testů získává odpovídající ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.

Index ECDL

Uchazeč, který chce skládat ECDL testy, si musí od roku 2014 pořídit nový typ indexu:

 • Index ECDL Select – opravňuje uchazeče využít konceptu ECDL pro testování z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (celkem max. 7 modulů, viz níže). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované testy. Tento doklad je podkladem pro vydání ECDL Certifikátu (po splnění tří povinných modulů M2, M3 a M7 a čtyř volitelných modulů), případně Certifikátu ECDL Start (po splnění tří povinných modulů M2, M3 a M7 a jednoho volitelného modulu). Index ECDL Select je možné zakoupit u libovolného akreditovaného střediska (tedy i u nás ve škole), případně v kanceláři manažera ECDL. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. Cena je 702 Kč.

Organizace ECDL testů

Koncept ECDL testů se začátkem roku 2014 trochu pozměnil, a proto musíme na tyto změny reagovat (viz níže).

Zkoušky budeme ve školním roce 2013/2014 organizovat přibližně jednou do měsíce, v případě většího zájmu i častěji. Závazné termíny uvedeme s dostatečným předstihem v Aktualitách. Zároveň odešleme všem studentům zprávu e-mailem.

Po přihlášení do školního intranetu je k dispozici odkaz „ECDL – termíny testování“. Zde jsou uloženy informace o všech vypsaných termínech, na které se lze přihlásit pomocí několika kliknutí. V jednom termínu lze skládat maximálně tři moduly. Uzávěrka přihlášek pro jednotlivé termíny, která je na intranetu také vyznačena, je vždy několik dní před daným termínem. Po přihlášení je třeba zaplatit poplatek za složení zkoušky a případně za index. Testování bude vždy probíhat bezprostředně po skončení 7. vyučovací hodiny v akreditované učebně č. 408. Jeden test trvá 45 minut, pro úspěšné absolvování každého testu je potřeba získat alespoň 75 % bodů.

Přehled modulů

Našim studentům doporučujeme dle osnov pro předmět IKT následující rozložení jednotlivých modulů:

 • M2: Základy práce s počítačem a správa souborů – v průběhu prvního ročníku
 • M3: Zpracování textu – ke konci prvního ročníku případně v druhém pololetí druhého ročníku (po probrání hromadné korespondence)
 • M4: Práce s tabulkami – ve druhém pololetí druhého ročníku
 • M5: Použití databází – ve druhém pololetí třetího ročníku
 • M6: Prezentace – v prvním pololetí druhého ročníku
 • M7: Základy práce s internetem a komunikace – v průběhu prvního ročníku

Modul M1 (Základní pojmy informačních a komunikačních technologií) byl začátkem roku 2014 zrušen a jeho obsah byl rozdělen do modulů M2, M7, M12 a M14. Jako náhradu za zrušený modul M1 budeme pro naši školu usilovat o akreditaci dalších modulů, pravděpodobně M9, M12 a M14. Po úspěšné akreditaci je s největší pravděpodobností budeme nabízet od září 2014. Podrobnější informace o všech modulech naleznete zde. Přehled nových modulů:

 • M9: Úprava digitálních obrázků
 • M10: Tvorba webových stránek
 • M12: Bezpečné používání informačních technologií
 • M13: Plánování projektů
 • M14: Spolupráce a výměna informací na internetu

Poplatky

 • Vystavení indexu (ECDL Select) – 702 Kč
 • Složení jedné zkoušky (modulu) – 250 Kč
 • Vystavení certifikátu ECDL – 126 Kč

Pokud naši studenti úspěšně složí všech sedm modulů, budou mít vystavení certifikátu zdarma (uhradí škola).