Super škola

Divadelní, fotografický a turistický kroužek. Výměnné pobyty a seznamovací kurz. Lyžák. Zahrada a školní knihovna. Wi-fi po celé škole. Posilovna. Bufet.

Obory ekonomické lyceum a obchodní akademie

Moderní škola s dlouholetou tradicí!

Studenti si vybírají ze dvou oborů: ekonomické lyceum a obchodní akademie. Ekonomické lyceum přináší kvalitní všeobecné vzdělání se základy odborného vzdělávání, spojuje tak výhody gymnázií a odborných škol. Obor obchodní akademie je zaměřen na mezinárodní vztahy, absolvent velmi dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, zpracování textu na počítači. Studenti obou oborů aplikují své znalosti a dovednosti v praxi, zejména v předmětu studentská firma a na projektových dnech.

11. 10. 2017

Platba zálohy na lyžařské kurzy

Platba zálohy na lyžařské kurzy: Rakousko – záloha 4.000 Kč, Itálie – záloha 4.500 Kč. Záloha na kurzy je splatná do 17. 10. 2017. Platbu zaslat na bankovní účet: 7392600217/0100 (Komerční banka). Variabilní symbol: viz seznam variabilních symbolů na...
Prohlédnout si článek
19. 10. 2017

Podzimní koláčkové dny

Od 20. října do 1. listopadu 2017 budou na naší škole v učebně 206 probíhat Koláčkové dny. Letos je zajišťuje třída 3DO. Výtěžek z prodeje věnujeme našemu adoptovanému indickému chlapci Vishalovi R. Nagurkerovi na uhrazení studia v příštím školním roce.
Prohlédnout si článek
19. 10. 2017

Školní občerstvení

Ve dnech 20. října až 1. listopadu je z provozních důvodů uzavřen školní bufet. Občerstvení si ale můžete nakoupit u našich studentů v rámci Koláčkových dnů.
Prohlédnout si článek
18. 10. 2017

Školní psycholožka

Konzultace školní psycholožky Mgr. et Mgr. Evy Krchové se uskuteční ve středu 25. října v době od 11 do 12 hodin ve studovně.
Prohlédnout si článek
11. 10. 2017

Záloha na zájezd do Chorvatska

Účastníci zájezdu do Chorvatska v termínu 22. 6. až 1. 7. 2018, zašlou do 21. 10. 2017 částku 3.000 Kč na účet školy č. 7392600217/0100, variabilní symbol (viz údaje na intranetu), konstantní symbol 0308, specifický symbol 51, do...
Prohlédnout si článek
22. 9. 2017

Vánoční zájezd Linz

Dne 22. 12. 2017 se uskuteční zájezd do Lince. Pro bližší informace a přihlášku si stáhněte příložený soubor.
Prohlédnout si článek